Duurzaam

 

 

 

Trots kunnen wij zeggen dat wij in het bezit zijn van het certificaat Barometer Duurzame Bloemist niveau GOUD!

Wat is de Barometer Duurzame Bloemist?
Met het onafhankelijke keurmerk Barometer Duurzame Bloemist tonen bloemisten aan dat zij duurzamer ondernemen. Dit doen zij door een duurzamere bedrijfsvoering en het inkopen van bloemen en planten die op een duurzamere manier zijn geteeld. De bloemist kan dit aantonen met een aantal erkende certificeringen, zoals MPS-A+, biologisch en On the way to PlanetProof.

De eisen voor Barometer Duurzame Bloemist komen tot stand in samenwerking met  betrokken partijen, zoals bloemisten, telers, bloemenveilingen, groothandelaren, milieuorganisaties, NGO’s en onderzoeksbureaus.

 

Duurzaam assortiment bloemen en planten.
Duurzame bloemisten moeten ieder jaar een percentage van hun producten (bloemen, planten en snijgroen) duurzaam inkopen. Dit is per niveau verschillend:

Deze duurzamere producten zijn bijvoorbeeld gecertificeerd voor Biologisch, On the way to PlanetProof, MPS of Max Havelaar/Fair Trade.

Afval (scheiding) en verpakkingen.
Bloemisten scheiden hun afval – zoals plastic hoezen, groenafval, karton en papier. Bovendien wordt afval van eenmalige verpakkingen op een centraal punt verzameld om het te verwerkingen/recyclen. Dit kan bijvoorbeeld op de veiling.

Duurzame energie en –besparing.
Met behulp van verschillende eisen om het energieverbruik te beperken, proberen we met elkaar de milieubelasting te verlagen. Dit doen de duurzame bloemisten door ieder jaar een Plan van Aanpak op te stellen hoe ze hun energieverbruik gaan verminderen.
Bovendien gebruiken keurmerkhouders volledig groene stroom.

Milieuvriendelijke schoonmaak.
Schoonmaakmiddelen, zoals chloor, kunnen schadelijk zijn voor het milieu. Duurzame bloemisten mogen daarom geen chloorhoudende reinigingsmiddelen gebruiken. Ook moeten alle schoonmaakmiddelen veilig worden opgeborgen. Op die manier worden medewerkers niet continu met schadelijke stoffen blootgesteld en hebben onbevoegden geen toegang tot de middelen.

Duurzamer transport en bezorging.
De bedrijfswagens, zoals een vrachtwagen voor de inkoop en een bezorgauto's, hebben een schone motor: alle transportwagens hebben tenminste een Euro 5 motor.

Zorg voor medewerkers.
Een veilige en fijne werkomgeving is belangrijk, ook voor bloemisten. Op het bedrijf dient het CAO voor bloemendetailhandel aanwezig te zijn en naar te worden verwezen wanneer iemand in dienst komt of een nieuw contract krijgt. Daarnaast kunnen duurzame bloemisten punten scoren met keuzemaatregelen als een huishoudelijk reglement, een erkend leerbedrijf zijn of het in dienst hebben van medewerkers “met afstand tot de arbeidsmarkt” (WAO, WIA, Wajong).

Betrouwbaar keurmerk.
De betrouwbaarheid van een keurmerk staat of valt met de borging ervan. Bij de Barometer Duurzame Bloemist is dat goed geregeld.

De criteria van de Barometer komen via vastgelegde procedures tot stand met behulp van het SMK College van Deskundigen Plantaardig. Tijdens openbare hoorzittingen worden de (nieuwe) eisen besproken en kunnen aanwezigen hier een reactie op geven. Deze reacties wegen mee in de vaststelling van de definitieve criteria.

De onafhankelijke certificatie-instelling controleert of bloemisten aan de criteria voldoen. Deze werkwijze verzekert een breed maatschappelijk én betrouwbaar draagvlak. De controle en certificatie van de bloemist wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.